Eltax CORNICHE

(Our category: DVD/Blu-ray Player Remote)

Replacement Remote Control. No setup is required. All you need to do is to insert two batteries and it is ready to use. Long battery life; remote goes into very low power sleep mode when not in use.

This remote works on the Eltax CORNICHE only.

You will be able to access the important setup menus and also;
 • aux2
 • audio
 • display
 • dvd
 • i
 • menu
 • program
 • pre tune
 • rds
 • repeat
 • setup
 • subtitle
 • slow
 • stop - hold for eject
 • title
 • tuner
 • zoom

 • We do have a Eltax page where you can view all 3m remote controls for Freeview, Dtv, Freesat, Television and DVD. Guaranteed same business day postage right up to 5pm. See our feedback on ebay in corner below. 1st class post - small packet that will fit through your letterbox.

  Eltax CORNICHE

  Remote Control : Eltax CORNICHE

  £10.99


  Notes on the functions:

  ^,up for menu item selection - may also do channel+

  display,Alters the display settings - aspect size scale and picture type

  ch+,go up a channel

  vol-,decrease the volume

  subtitle,displayed at the bottom of the screen for the hard of hearing
  RKäyttöohje
  CORNICHE
  DVD Hi-Fi MINISARJA
  Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. "Dolby", "Pro Logic" ja kaksois-D -merkki ovat D
  olby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Luottamuksellisia julkaisemattomia kirjallisia töitä. © 19
  92-1997 Dolby Laboratories, Inc., kaikki oikeudet pidätetään.
  Maahantuoja: Keswell Oy/Kodintekniikkayksikkö puhelin 010 53031
  TENISET TIEDOT
  Vahvistin Pääkaiuttimet Taajuusvaste Pääkaiuttimet Tuloherkkyys Kanavaerottelu Yleistä Virtalä
  hde Max. tehonkulutus Koko Paino Kauko-ohjain Lähetin Toimintaetäisyys Virtalähde DVD-soitin T
  V-järjestelmä Levytyypit NTSC/PAL DVD, VCD(3.0/2.0/1.1) CD, SVCD, MP3 CD-R, CD-RW, JPEG Kuvaer
  ottelu Videon signaali/kohinasuhde Taajuusvaste Särö D/A-muunnos Lähtöliitännät Videolähtö S-V
  ideo -lähtö Audiolähtö Digitaalinen audiolähtö 1Vp-p (75ohm) Y:1Vp-p (75ohm) C: 0.3Vp-p (75ohm
  ) 2.0V " 0.2V Koaksiaalinen, optinen 500 viivaa 65 dB "1dB <0.01 96KHz/24 bittiä Fs 96KHz: 4H
  z - 44KHz Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, josta syystä pidätämme oikeuden tuotteen muotoilu
  n ja teknisten tietojen muuttamiseen ilman velvoitteita muille osapuolille. Infrapunasäde Noin
   5 metriä 2 kpl AAA-koon paristoja 5 kg AM Viritysalue Signaali/kohinasuhde Harmoninen särö 52
  2-1620kHz(9kHz jako) 35 dB 3 Vaihtovirta 230V 50Hz 100W 20Hz ~ 20KHz " 3dB 76 dB 350mv, 47koh
  m $30dB (NORMAALI) Signaali/kohinasuhde (S/N) 2 x 25W Musiikki Viritin FM Viritysalue Signaali
  /kohinasuhde Mono Stereo Viritysterävyys Harmoninen särö Mono Stereo Taajuusvaste Stereoerotte
  lu 2 3 30 Hz - 10kHz "1 dB 35 dB (1KHz) 30 dB (100 Hz-10kHz) 87.5-108 Mhz (50kHz jako) 46 dB
   46 dB 50 dB(DIN) 50 dB
  ENNEN KÄYTTÖÄ HUOMIOITAVAA
  Tärkeitä turvallisuusohjeita
  Lue seuraavat ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen parhaan mahdollisen toimivuuden vuo
  sien ajaksi. 1. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonpaisteelle ä
  läkä erityisen kuumaan tai kylmään paikkaan. 2. Älä altista laitetta kosteudelle tai pölylle ä
  läkä kaiuttimien aiheuttamalle tärinälle. Älä koskaan sijoita laitetta minkäänlaisen kaiuttime
  n päälle. 3. Älä sijoita laitetta epävakaalle alustalle tai erityisen korkealle, koska se voi 
  pudota. 4. Ilmanvaihto: Tämä laite tulee sijoittaa siten, että sijoituspaikka tai asento ei es
  tä laitteen kunnollista ilmanvaihtoa. Esimerkiksi, laitetta ei saa sijoittaa sängylle, sohvall
  e, matolle tai muulle sellaiselle alustalle, joka voi tukkia tuuletusaukot tai sellaiseen rake
  nnelmaan, kuten kirjahylly tai kaappi, joka estää ilmankierron laitekotelon tuuletusaukkojen k
  autta. Laitteen ympärille on jätettävä vähintään 20 cm (8") tyhjää tilaa. 5. Laite on sijoitet
  tava riittävän kauas lämpölähteistä, kuten lämpöpatterit, lämpövaraajat tai lämpöä tuottavat l
  aitteet, kuten vahvistimet. 6. Laitteen sisällä olevia osia saa korjata tai puhdistaa vain val
  tuutettu huoltohenkilöstö. 7. Nesteen pääsy laitteen sisään: Pidä huolta siitä, että laitteen 
  aukoista ei putoa kotelon sisään mitään esineitä tai nestettä. 8. Tätä laitetta ei tulisi käyt
  tää suuritehoisen vahvistimen välittömässä läheisyydessä, koska värähtely voi häiritä tämän la
  itteen toimintaa. 9. Älä käytä naarmuuntunutta, vääntynyttä tai rikkoutunutta levyä, sillä se 
  voi johtaa laitteen rikkoutumiseen. 10. Huoltoa vaativat vauriot: Valtuutetun huoltohenkilöstö
  n on huollettava laite, mikäli: A.Verkkojohto tai verkkopistoke on vaurioitunut, tai B.Laittee
  n sisälle on pudonnut jokin esine tai sinne on läikkynyt nestettä, tai D.Laite ei vaikuta toim
  ivan normaalisti tai sen suorituskyky on oleellisesti muuttunut, tai E.Laite on pudonnut tai s
  en kotelo on vaurioitunut. 11. Huolto: Käyttäjän ei pidä yrittää huoltaa laitetta muutoin kuin
   tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla. Kaikki huoltotoimenpiteet on aina jätettävä valtuute
  tun huoltoliikkeen suoritettaviksi.
  Varoitus Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kos
  teudelle. Varoitus Sähköiskuvaaran välttämiseksi laitteen koteloa ei saa avata. Laitteen sisäl
  lä ei ole käyttäjän huoltoa vaativia osia. Huollon saa suorittaa vain valtuutettu huoltohenkil
  östö.
  WARNING
  RISK OF ELECTRICSHOCK DO NOT OPEN
  Tärkeitä tietoja
  1. Takuu Tämän laitteen sarjanumero on takapaneelissa. Takuuaikana tapahtuvissa yhteydenotoiss
  a tämä numero on aina mainittava. 2. Sulake Kotelon sisällä on sulake, joka ei ole käyttäjän v
  aihdettavissa. Virtaongelmissa on aina otettava yhteyttä ELTAXin valtuuttamaan huoltoliikkeese
  en. 3. Puhdistus Pyyhi etu- ja takapaneeli aika ajoin puhtaaksi pehmeällä liinalla. Mikäli pan
  eelit ovat hyvin likaiset, kostuta liina (ei tippuvan märkä) mietoa pesuainetta sisältävällä v
  edellä ja pyyhi kotelo puhtaaksi. Kuivaa lopuksi kuivalla, puhtaalla liinalla. Älä käytä karke
  aa liinaa, tinneriä, alkoholia tai muita kemiallisia aineita, koska ne voivat vaurioittaa pinn
  oitusta tai irrottaa paneelissa olevia kirjaimia. 4. Virtalähde Varoitus: Lue alla olevat tied
  ot tarkasti ennen kuin kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran. Verkkovirran jännite vaihtel
  ee maittain. Varmista, että paikallinen verkkojännite on sama kuin laitteen arvokilvessä (AC 2
  30V/ 50Hz, tämä on sama kuin Suomen yleinen verkkojännite). Jos laitetta ei käytetä pitkähköön
   aikaan, irrota verkkopistoke seinäpistorasiasta. Koska laitteessa on suurtiheysintegroituja p
  iirejä (LSI) ja tarkkuuslaserpäämekanismi, tulee laitteen päälle ja poiskytkemisen välillä pit
  ää vähintään 10 sekunnin tauko, jotta laitteen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.
  241CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERTUOTE
  YLEISKATSAUS OMINAISUUKSISTA
  1. Supertehokas virheenkorjaus, joka mahdollistaa useiden erilaisten levyformaattien, kuten DV
  D, SVCD, VCD3.0/2.0, MP3, CD-R, CD-RW ja JPEG dekoodauksen ja toiston. 2. 10-bittinen video D/
  A -muunnos, ja yli 500-viivan tarkkuus. 3. 24-bittinen/96 KHz audio D/A -muunnos, joka tuottaa
   selkeän ja terävän, HiFi-makuun sopivan äänen 4. S-Video ja videon erillissignaalilähtö (comp
  onent) sekä optinen/koaksiaalinen äänilähtö vastaavat erilaisiin tarpeisiin. 5. Tuki 32 teksti
  tyskielelle ja 8 puhekielelle sekä useille kamerakumille. 6. Useita zoomausvaihtoehtoja ja kät
  evät valintatoiminnot. 7. Kaksi lisätuloliitäntää (aux) äänilähteille, linjalähtöliitäntä ja l
  injalähtö subwooferille. 8. 2-kanavainen Hi-Fi -päätevahvistin. 9. Sisäänrakennettu häiriötön 
  ja erittäin herkkä AM/FM -viritin.
  OHJEITA ONGELMATILANTEIDEN RATKAISEMISEEN
  Jos epäilet vikaa jossain toiminnossa kauko-ohjainta käyttäessäsi, kokeile käyttää toimintoa e
  tupaneelin painikkeista. Näin voit todeta, onko kyse kauko-ohjaimen virhetoiminnosta tai sen p
  aristojen loppumisesta. Oire Ei ääntä ja ilmaisimet eivät syty Mahdollinen syy ja ratkaisu Käy
  tettävässä verkkopistorasiassa ei ole virtaa tai verkkopistoke ei ole kytketty kunnolla verkko
  pistorasiaan. Virtakytkin (POWER) ei ole päällä (ON). Vahvistimen sulake on palanut. Äänenvoim
  akkuussäädin (master volume) on minimiasennossa. Kaiutinkaapeleita ei ole kytketty kunnolla. K
  äytössä on sopimaton linjatuloliitäntä. Signaalilähteestä ei tule signaalia. Kaiutinkaapeleita
   ei ole kytketty kunnolla. Kaiutinkaapeli ei ole kunnolla kytketty tai virtapiiri on poikki (o
  ikosulku). Signaalilähde on monofoninen tai tulokaapeli on poikki (oikosulussa) Kaiutinkaapeli
  ssa on oikosuku. Korjaa tilanne ja kytke laite uudelleen päälle. Signaalilähteestä ei tule nor
  maalia signaalia. Korjaa tilanne ja kytke laite uudelleen päälle. Käyttöjännite on liian korke
  a tai liian matala. Varmista, että käyttöjännite on 230V/50 Hz vaihtojännite ja kytke laite uu
  delleen päälle. Sisäänrakennettu ohjausprosessori on suojatussa tilassa. Irrota verkkopistoke 
  pistorasiasta ja työnnä se sitten takaisin pistorasiaan. Varmista, että laite on kunnolla kytk
  etty ulkoisiin laitteisiin, kuten televisio. Varmista, että TV toimii normaalisti. Varmista, e
  ttä levy on asetettu kunnolla levytilaan (etikettipuolen on oltava ylöspäin). Varmista, että l
  evyn formaatti on oikea ja että levyllä ei ole näkyviä naarmuja tai likaa. Poista kauko-ohjaim
  en ja laitteen välillä oleva este. Suuntaa kauko-ohjain laitteen etupaneelissa olevaa anturia 
  kohti. Onko paristoissa riittävästi virtaa? Varmista, että levy ei ole naarmuuntunut tai likai
  nen. Tätä laitetta ohjataan mikroprosessorilla. Virhetilanteissa kytke laite pois päältä, odot
  a muutama sekunti ja kytke laite sitten takaisin päälle.
  Laserlukupään ylivirtasuojaus
  Laserlukupää on koko laitteen tärkein ja kriittisin osa. Sen suorituskyvyllä on suora vaikutus
   laitteen huoltotarpeeseen ja virheenkorjaustoimintoon. Kun tavallisella soittimella toistetaa
  n naarmuuntunutta tai standardista poikkeavaa levyä, laserin teho on 2-4 kertaa tai jopa 20 ke
  rtaa normaalitasoa korkeampi, jolloin laserin toimintaikä lyhenee. Tässä laitteessa on laserlu
  kupään ylivirtasuojaus, joka varmistaa vakioidun laservirran ja täten lisää laserlukupään toim
  intaikää huomattavasti.
  Ei ääntä mutta kuva näkyy
  Ei ääntä pääkaiuttimista Ei ääntä toisesta pääkaiuttimesta Epänormaali toiminta ja ääni kytket
  täessä laite päälle
  96 KHz/24-bittinen digitaali/analogi (D/A) -muunnin
  Uusin muuntoteknologia sovittaa yhteen 96KHz näytteitystaajuuden ohjelmiston (huomattavasti ko
  rkeampi kuin tavallisilla CD:llä käytetty 44.1 KHz) ja 24-bittisen datan tuottaen virheettömän
  , häiriöttömän äänenlaadun.
  Laitteen mikään toiminto ei tunnu toimivan Ei kuvaa
  2Levyn toisto ei onnistu
  23Analoginen audiolähtö
  Sisäänrakennettu 2-kanavainen päätevahvistin on integroitu kiinteästi järjestelmään ja näin ka
  iuttimet voidaan kytkeä laitteeseen suoraan eikä ulkoista päätevahvistinta siis tarvita.
  Kauko-ohjain ei toimi
  Kuva jakautunut (mosaiikki)
  Digitaalinen audiolähtö
  Koaksiaalinen/kuituoptinen lähtö mahdollistaa ulkoisen, 6-kanavaisen AV-vahvistimen ja prosess
  orin kytkemisen, jolloin Dolby Digital dekoodaus ja MPEG tai DTS modulointi onnistuu yhdellä k
  aapelilla ja näin voit helposti nauttia erilaisista DVD- ja CD-levyistä.
  Huom: Mikäli et saa ongelmaa selvitettyä edellä olevaa tarkistuslistaa hyödyntäen, ota yhteys 
  valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjääsi. Älä koskaan yritä huoltaa tai korjata lai
  tetta itse.
  SISÄLTÖ
  MP3-levyn toistaminen MP3-toiston musiikkivalikko MP3-levyä toistettaessa on valittavissa 3 mu
  siikkivalikkoa painelemalla PROGRAM painiketta: NORMAL LIST, PROGRAM LIST, FILE LIST . 1. NORM
  AL LIST (normaali lista) Valikon ollessa näytöllä valitse alihakemisto ja kappale nuolipainikk
  eilla ja paina sitten painiketta ENTER. 2. PROGRAM LIST (ohjelmalista) Valitse ohjelmoitava ka
  ppale ylös/alas -nuolipainikkeilla vasemmasta sarakkeesta ja siirrä kappale oikealla olevaan m
  usiikkilistaan painamalla ENTER-painiketta. Kertaa yllä olevaa toimenpidettä kunnes kaikki hal
  uamasi kappaleet on ohjelmalistassa. Valitse nyt ohjelmalista painamalla nuoli OIKEALLE ja käy
  nnistä ohjelmalistan toisto painamalla ENTER-painiketta. 3. FILE LIST (tiedostolista) Voit val
  

  Terms of sale

  We have been in business since 1992. We also trade on ebay under the user name GenuineCopies:

  GenuineCopies (74221) Feedback